svētdiena, 2015. gada 11. oktobris

Varbūtības teorijas uzdevumi un kontroldarbs

varbūtības teorijas uzdevums

1. varbūtības teorijas uzdevums:
Divi bumbvedēji pēc kārtas līdz pirmajam trāpījumam met bumbas uz mērķi. Katram bumbvedējam ir divas bumbas. Katras bumbas trāpījuma varbūtība ir 0.8. Pēc mērķa iznīcināšanas vai bumbu nomešanas bumbvedēji atgriežas bāzē. Gadījuma lielumi ir e un n atbilstoši ir 1. un 2, bumbvedēja neizlietoto bumbu skaits. Uzrakstīt e un n sadalījuma likumus, aprēķināt to matemātiskās cerības. Kāda varbūtība, ka abi bumbvedēji būs nometuši vienādu bumbu skaitu?

3. varbūtības teorijas uzdevums
Gadījuma lielums ir e sadalīts normāli ar matemātisko cerību a = -3 un dispersiju o^2=16. Atrast varbūtību P(e>4).

varbūtības teorijas kontroldarbs

Otrā kontroldarba 4. variants

1. uzdevums.
Sastādīt sadalījuma likumu gadījuma lielumam 8+x^3
Aprēķināt pirmo sākuma momentu un dispersiju gadījuma lielumam 8+x^3

3. uzdevums
Gadījuma lielums ir vienmērīgi sadalīts intervālā [-5;5]. Atrast varbūtību, ka gadījuma lieluma vērtība 10 mēģinājumu sērijā 9 reizes pieder intervālam (3;7).

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana